Tìm hiểu về ngày sức khỏe Thế Giới 7.4

263

Ngày sức khoẻ thế giới là một sự kiện được tổ chức Y tế Thế giới tổ chức hàng năm nhằm kỷ niệm ngày thành lập của tổ chức, đó là ngày 7/4. Đây là ngày để tổ chức Y tế Thế giới tuyên truyền và liên kết cộng đồng với các thông điệp về sức khỏe.

Năm 1948, Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức hội nghị sức khỏe thế giới đầu tiên và hội nghị này chọn ngày mùng 7 tháng 4 hàng năm là ngày sức khỏe thế giới, bắt đầu từ năm 1950. Mục tiêu của ngày sức khỏe thế giới là làm cho cộng đồng nhận thức về một chủ đề sức khỏe cụ thể mà Tổ chức Y tế Thế giới ưu tiên đưa ra cho năm đó. Các hoạt động và chi phí vẫn kéo dài sau ngày sức khỏe thế giới hàng năm, tức là có một ngày để làm cho 365 ngày với mục tiêu cụ thể.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn ra một lĩnh vực ưu tiên của Y tế công cộng toàn cầu để làm chủ đề cho ngày Sức khỏe thế giới. Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2018 có chủ đề “Sức khỏe cho mọi người” được chọn nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ của các quốc gia về việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Điều này có nghĩa là đảm bảo rằng mọi người, ở mọi nơi có thể tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng thiết yếu mà không phải đối mặt với khó khăn về tài chính. Qua đó, hướng tới Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc: Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho tất cả mọi người.

(tổng hợp)
Chia sẻ